اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/19
کل خالص ارزش دارائی ها 54,656,971,740,067 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,282,893 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,245,349 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,284,650 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,604,455

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، عباس تكلو، علي اسماعيلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير