Menu
پرداخت سود آذر ماه 1396 ادامه مطلب

پرداخت سود آذر ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/09/15 معادل سالانه 21/6% می باشد.
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07 ادامه مطلب

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان با دستور جلسات زیر در روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
پرداخت سود آبان ماه ادامه مطلب

پرداخت سود آبان ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/08/15 معادل سالانه 22/35% می باشد.
پرداخت سود مهر ماه ادامه مطلب

پرداخت سود مهر ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/07/15 معادل سالانه 23/3% می باشد.
پرداخت سود شهریور ماه ادامه مطلب

پرداخت سود شهریور ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/06/15 معادل سالانه 20/16% می باشد.
پرداخت سود مرداد ماه ادامه مطلب

پرداخت سود مرداد ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/05/15 معادل سالانه 18/97% می باشد.
پرداخت سود تیر ماه ادامه مطلب

پرداخت سود تیر ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/04/15 معادل سالانه 22/11% می باشد.
پرداخت سود خرداد ماه ادامه مطلب

پرداخت سود خرداد ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/03/15 معادل سالانه 17/66% می باشد.
اخبار مجمع مورخ 1396/03/03 ادامه مطلب

اخبار مجمع مورخ 1396/03/03

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1396/03/03 صندوق گسترش فردای ایرانیان، بند 10-3 امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/03/03 ادامه مطلب

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/03/03

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان جهت تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03 ساعت 09 درمحل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان،پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
RSS
123456789
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان