Menu
پرداخت سود اردیبهشت 97 ادامه مطلب

پرداخت سود اردیبهشت 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/02/15 معادل سالانه 23/08 % می باشد.
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29 ادامه مطلب

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 ساعت 8 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
پرداخت سود فروردین 97 ادامه مطلب

پرداخت سود فروردین 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/01/15 معادل سالانه 22/71% می باشد.
پرداخت سود بهمن 1396 ادامه مطلب

پرداخت سود بهمن 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/11/15 معادل سالانه 21/2% می باشد.

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07(اساسنامه)

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 07/09/ 1396 موارد ذیل به تصویب رسید:
• صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 تصویب گردید؛
• روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛
• تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31 به مدت یکسال تمدید شد.
• مدیر ثبت صندوق از بانک آینده به شرکت کارگزاری بانک آینده تغییر یافت.
• ساعت مجاز صدور و ابطال در ماده 17 و ماده 19 اساسنامه از ساعت 16 به ساعت 20 تغییر یافت.

پرداخت سود دی ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/10/15 معادل سالانه 21/49% می باشد.

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07

مصوبات مجمع مورخ 1396/09/07صندوق گسترش فردای ایرانیان به شرح ذیل می باشد:
• تغییر کارمزد مدیر به شرح "سالانه سه در هزار(003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 1-2-2 و سالانه دو درصد (02/0) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری" ؛
• تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی به شرح" سالانه پانزده در ده هزار(0015/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق" ؛
• تغییر کارمزد حسابرس از " سالانه 160 میلیون ریال " به " سالانه 200 میلیون ریال" ؛
• اصلاح بند 2-2-1 قسمت ج امید نامه به شرح " در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."
• تغییر میزان سرمایه گذاری صندوق در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان 50%

پرداخت سود آذر ماه 1396 ادامه مطلب

پرداخت سود آذر ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/09/15 معادل سالانه 21/6% می باشد.
RSS
12345678910انتها
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان