بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 58,583,561,516,352 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,953 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,008,683 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,263 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,121,287

صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، همايون دارابي، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها