اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 59,744,424,536,342 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,725 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,630 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,083 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 59,463,431

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، همايون دارابي، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت