اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/02
کل خالص ارزش دارائی ها 71,717,196,511,867 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,210,682 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,225,427 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,212,553 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 59,236,995

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، همايون دارابي، عباس تكلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت