اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/30
کل خالص ارزش دارائی ها 60,348,713,253,507 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,024,853 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,339 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,026,772 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,885,226

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، همايون دارابي، عباس تكلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت